Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi

Ofisi ya Malalamiko

Katibu Mkuu (Uchukuzi),

Kitengo cha Malalamiko,

Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi,

Mji wa Serikali Mtumba, 1 Mtaa wa Ujenzi,

S. L. P.  638,

40470 DODOMA

Baruapepe: malalamiko@uchukuzi.go.tz